Lepenie podlahy

PROSTRIEDKY NA LEPENIE BARLINECKEJ DOSKY K PODLÁHAM
Lepidlo BARLINEK 1K PU a penetrátor BARLINEK 1K PU používajte pri teplote od
18°C do 25°C a pri vlhkosti vzduchu do 75%. V prípade znečistenia povrchu dosiek
lepidlom je najjednoduchšie ich vyčistiť pretretím (pred zaschnutím) vlhkou handričkou
navlhčenou odstraňovačom lepidla BARLINEK 1K PU.
Polyuretánove lepidlo Barlinek 1K PU – Lepidlo Barlinek 1K PU je jednozložkové
polyuretánové lepidlo najnovšej generácie určené na lepenie vrstvovej dosky do
podkladu. Charakteristika:
- vytvára pevné, silné a stabilné spoje
- celkový čas lepenia do úplného vytvrdnutia je len 24 hodín
- bez zápachu, nehorľavý
- dlhá otvorená doba tvrdnutia uľahčujúca montáž
- ľahko odstrániteľné náhodné zašpinenia lepidlom
- vďaka jednozložkovosti nie je nutné náročné miešanie zmesi
- možnosť použitia na podlahové kúrenie
Polyuretánový penetrátor Barlinek 1K PU – Penetrátor Barlinek 1K PU je jednozložkovým
polyuretánovým penetrátorom určeným na prípravu cementových a
betónových povrchov pred lepením dreveným podláh za pomocom lepidla Barlinek
1K PU. Neobsahuje rozpúšťadlá. Nízke hodnoty výparov.
Odstraňovač lepidla Barlinek 1K PU – Prostriedok na báze alkoholu určený na
odstraňovanie nečistôt z povrchu lakovanej trojvrstvovej drevenej podlahy vzniknutých
počas montáže. Odstaňuje zvyšky nezaschnutého lepidla.

 

MjZmYzJhO